Skip to main content

Afgelopen zondag zal in veel kerken gebeden zijn voor de synode en de admissie-examens. Meestal bidden we op zondag voor iets dat de komende week gaat gebeuren, maar deroepende kerk heeft opgeroepen om dat nu een aantal zondagen te doen. Dat is mooi en dat zouden we vaker moeten doen. Nu zál er veel vaker voor het kerkverband gebeden worden. Het is goed om dat ook expliciet voor het synodewerk te doen. Dat is veel werk, een grote verantwoordelijkheid en heel wat broeders hebben er niet naar verlangd om die last te dragen. Ze doen hun werk ten dienste van Christus en Zijn kerk, maar laten ze ook gedragen worden door de kerken in het gebed. Ook het gebed om dienaren van het Woord en andere werkers in Gods koninkrijk mag vaker een plaats hebben dan rond de admissie-examens. Wij kennen geen ‘roepingenzondag’, zoals sommige andere kerkverbanden wel, waarop er speciaal aandacht is voor de roeping tot het werk in Gods koninkrijk. Maar het is wel goed als jongeren (en ouderen) daarvan horen. ‘Zeg nou niet te snel dat niet iedereen de zending in hoeft’, hoorde ik pas vertellen van een zendingswerker, ‘want we hebben op het zendingsveld hard mensen nodig.’ De TUA ziet uit naar veel nieuwe studenten. We verbouwen er graag nog een keer voor…

Weergaven: 0