Skip to main content

127e jaargang, 30 maart, nr.7

Met Pasen vieren we dat Christus is … opgewekt! Als ik bij de puntjes wat langer gewacht had, had je waarschijnlijk ingevuld: … opgestaan. We hebben het vaker over de ’opstanding’ van Christus dan over Zijn ’opwekking’. Toch staat in de Bijbel vaker dat Jezus Christus is opgewekt dan dat Hij is opgestaan.

Maakt het veel verschil dan? Toch wel. Opgewekt betekent: Het is God de Vader Die Zijn Zoon Jezus Christus opwekt uit de dood. De nadruk valt niet op wat Christus doet, maar op wat de Vader doet. Opgestaan legt de nadruk op de kracht van de Heere Jezus Zelf. Omdat Hij God was heeft Hij de dood overwonnen. Er is dus verschil, maar het is allebei waar!

Maar nu vraag ik juist aandacht voor wat de Vader doet. Jezus Christus is opgewekt! De Vader wekt Zijn Zoon op. Dat betekent dat Hij Christus in het gelijk stelt. De mensen hadden Hem verworpen. Ze hadden Hem in het ongelijk gesteld. Maar Hij wás de Koning van Israël en de Zoon van God toen Hij gekruisigd was en de mensen met Hem aan het spotten waren. Hij is gekruisigd als een vervloekte, maar op Pasen wekt God Hem op en zegt: Hij is de Rechtvaardige, Hij leed niet voor Zichzelf, maar voor anderen. De opwekking van Christus is het ’amen’ van de Vader op het ’het is volbracht’ van de Zoon. Dat is een geweldig bemoedigende gedachte: Gods ’amen’, de goedkeuring van de Vader op het verzoenende lijden en sterven van Zijn Zoon, onze Zaligmaker.

Wist je dat als je werkelijk gelooft dat God Zijn Zoon opgewekt heeft, je ook zelf opgewekt wordt? Twee keer zelfs. Wie gelooft, is met Christus al opgewekt tot een nieuw leven. En zal eens, op de jongste dag, opgewekt worden, om eeuwig met Hem te leven.

Teksten om over na te denken:

  • Galaten 1: 1
  • Efeze 2: 6
  • Kolossenzen 3: 1

 

Weergaven: 85