Skip to main content
Overig

Gemeente in beeld – CGK Doetinchem: een ‘Rots van Adullam’

Geschreven door 2 maart 2018oktober 19th, 2022No Comments4 minuten leestijd

‘Toen David op de vlucht was voor Saul vond hij in de Rots van Adullam met zijn mannen een veilige plek. Iedereen is welkom, maar soms gaat men ook (te) gemakkelijk weer weg. Ik zie hierin een overeenkomst met onze gemeente.’

Aan het woord is koster Arie Verbruggen (69), inmiddels 21 jaar lid in Doetinchem. “Tot onze verhuizing vanuit het westen van het land, waren we lid van de Hervormde Kerk (Ger. Bond) en evenals toen is er nu groei door geboorten en door mensen die van buiten komen. Vaak komen ze ook uit andere kerkgenootschappen, zoals wij destijds, en uit de hele regio. Helaas verliezen we ook leden aan diverse andere stromingen, vrije groepen, pinkster- en baptistengemeenten. We zijn een gemeente met veel verschillende mensen, met hun wensen en ideeën. Dat is een uitdaging.”

Een uitdaging die Jacob Pot (50) – hij is lid van de activiteitencommissie – graag aangaat: “Wij kwamen in 1994 als pasgetrouwd stel in de gemeente. We werden meteen hartelijk ontvangen en voelden ons al snel thuis. Ik heb gemerkt dat actief meedoen met activiteiten ook je eigen geloofsleven ondersteunt. Inmiddels sta ik als lid van de activiteitencommissie vaak achterin de kerk om mensen welkom te heten en uit te nodigen voor acties. Ik probeer te bewerken dat mensen zich net zo welkom voelen als wij 25 jaar geleden.”

Bram Hilhorst (23), websitebeheerder en coördinator van het beamteam, is in Doetinchem opgegroeid: “Wat mij al van jongs af aan opvalt is dat er altijd mensen zijn die op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de gemeente. Of dat nou door ondersteuning in praktische zaken is of door bijvoorbeeld Bijbelstudies, allen zijn onmisbaar en vormen deze gemeente.”

Koster Verbruggen: “Inderdaad zijn veel mensen betrokken bij allerlei activiteiten. Er zijn meerdere Bijbelkringen, jeugdverenigingen, en er is een ouderenkring die door de dominee geleid wordt. Eens in de maand is er in de kerk een maaltijd voor mensen die doorgaans alleen eten. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Mijn taak als koster is een dienende. Ik ben meer het type van iemand die graag iets doet, niet zozeer de evangelist op de zeepkist.”

Open en toegankelijk
Bram: “Ook ik blijf graag op de achtergrond en ik probeer daarom mijn steentje bij te dragen door te zorgen dat de techniek de diensten kan ondersteunen. Een belangrijk aspect daarvan vind ik de live-uitzending van diensten via onze website en een daarbij behorend archief. Dat is namelijk ook iets wat onze gemeente kenmerkt: open én toegankelijk. Dat lijken twee dezelfde dingen, maar toch kan een gemeente die zich openstelt moeilijk toegankelijk zijn voor buitenstaanders. In onze gemeente is er elke zondag een gastheer of gastvrouw die onze gasten opvangt en wegwijs maakt.”

Jacob, zelf gastheer: “Zomers ontvangt de kerk veel vakantiegasten en is er na de kerkdienst koffiedrinken. Dit geeft een ontspannen sfeer waarin nagepraat kan worden en ontmoeting plaatsvindt tussen kerkleden en gasten. De meeste leden doen hun best om gasten zich welkom te laten voelen door een praatje aan te gaan. Ik voel me thuis in deze gemeente en probeer mijn steentje bij te dragen.”

“De activiteitencommissie heeft als doel geld bijeenbrengen voor de aflossing en het onderhoud van de kerk. Dit doen we door het organiseren van activiteiten voor eigen kerkleden en mensen daarbuiten. Voor eigen leden gaat het dan bijvoorbeeld om een Chinese avond, een dag skiën of sleutelen aan je fiets onder begeleiding. Voor zowel eigen leden als niet kerkleden organiseren we bijvoorbeeld een markt of een korendag. Daarbij gaat het niet alleen maar om de opbrengst, maar ook om de gezelligheid en willen we laten zien dat we open staan voor de buurt.”

“De manier waarop je dingen doet, kan bepalend zijn voor hoe men naar kerkmensen kijkt.” vindt br. Verbruggen: “Onze kerk heet de Goede Herderkerk en het zal duidelijk zijn dat dat bepalend is voor wat we daarin leren, meemaken en op wie we gericht zijn.

In 1997 kochten we de kerk. Die had toen al de naam Goede Herderkerk en dat is gebleven. Een aantal jaren later is er met inzet van veel vrijwilligers een flinke uitbreiding gemaakt. Het aantal leden ligt momenteel rond de 270, dus de omvang van de gemeente is zodanig dat ik wel bijna iedereen bij name ken.

In een kleine gemeente is het mogelijk om elkaar te kennen. Als er moeite en zorgen zijn, is dat al snel bekend en kunnen we elkaar helpen. De één stuurt een kaartje, een ander doet huishoudelijk werk, kookt een maaltijd, of brengt een bezoekje. Fijn om zo gemeente te zijn.”

Tanneke Diepenbroek-Walhout is freelancemedewerker van De Wekker

 

De CGK Doetinchem heeft ca. 270 leden. Sinds 1998 is haar predikant ds. C. de Jong

Weergaven: 5