Skip to main content

Vraag: Mijn zus en zwager zijn aan het scheiden. Ik wil graag met allebei goed contact houden, de vrede bewaren, maar ik vind het zwaar.
Man, 54 jaar, gehuwd, kinderen; als gezinnen gingen ze in de zomer vaak samen met vakantie.

Echtscheiding binnen de kerk is een pijnlijk proces. Dat geldt niet alleen voor de betrokkenen, maar ook voor hun familieleden. Als het in je familie gebeurt, hoe ga je dan daarmee om? Hoe bewaar je de vrede met beide partijen?

Verstoord
Kinderen zijn natuurlijk de meest dichtbij staande familieleden. Het verdriet en de moeite treffen hen het eerst en meest. Hun loyaliteit ligt bijna altijd bij beide ouders en daarom willen ze niet kiezen voor hun vader of moeder. Toch zijn de onderlinge verhoudingen nu grondig verstoord. Niet zelden ook als het gaat om de geestelijke levenssfeer, namelijk wanneer een ouder besloot te breken met kerk en geloof.
Naast kinderen worden ook alle andere familieleden geraakt door de echtscheiding. Ieder staat voor de vraag: hoe ga ik hiermee om? Als de band al niet zo heel erg hecht was, zal het er meestal toe leiden dat die nog minder hecht wordt. Of dat die helemaal verbroken wordt, meestal met degene die geen bloedverwant is.
Vaak was de band met ouders en broers of zussen wel heel goed. Je kwam bij elkaar op verjaardagsvisite en onderhield regelmatig contact. Soms werden zelfs vakanties gezamenlijk doorgebracht. Dan is het veel lastiger een begaanbare weg te vinden.

Verder
Hoe bewaar je de vrede? Hen samen uitnodigen voor je verjaardag of een ander familiefeestje zal niet meer gaan. Je zult met beiden afzonderlijk moeten afspreken. Benoem dat je vanwege de gevoelige situatie voor deze manier van uitnodigen kiest. Wees je ervan bewust dat mensen, wanneer ze in een conflictsituatie verzeild geraakt zijn, hun kant van het verhaal aan je vertellen. En dat ze vaak ook graag willen dat jij hun kant kiest. Wil je de vrede met beide partijen bewaren, dan zul je ervoor moeten waken dat te doen. Meestal helpt het wanneer je aangeeft dat je zeker serieus naar hen wilt luisteren, maar wel twee kanten op kijkt. En dat het je wens is om met beiden contact te houden.

Vragen
Natuurlijk komen er vragen bij je boven als familieleden scheiden. Probeer vooral goed te luisteren naar hun verhaal. En als je toch vragen stelt, laten dat dan verhelderingsvragen zijn. Heb ik je goed begrepen? Bedoel je dit te zeggen?
Of er dieper over de echtscheiding doorgesproken kan worden in het licht van Gods geboden, hangt af van de betrokkenen. Laat het aan hen om daarover te beginnen en waak ook dan ervoor een oordeel erover uit te spreken. Maak wel duidelijk dat je voor hen bidt, evenals voor alle andere familieleden en jezelf. Daarmee geef je aan dat de situatie voor de hele familie niet gemakkelijk is. Vergeet niet te vragen waarmee je hen praktisch zou kunnen ondersteunen. En benadruk dat je van harte bereid bent er voor beiden te zijn.

Weergaven: 23