Skip to main content

Vraag: Ik zou de Geest graag eens voelen, maar het gebeurt niet. Ik ben zelfs bij een genezingsdienst geweest vanwege mijn ziekte, maar ik heb niks gemerkt of gevoeld.
(Vrouw, veertiger, gezin, chronisch ziek)

Je bent chronisch ziek en verlangt naar genezing zodat je de talenten die God je gegeven heeft ten volle in kunt zetten, niet alleen in je gezin maar ook in je beroep. En je tweede verlangen is om iets te ervaren van de heilige Geest.

Het verlangen dat je iets wilt meemaken van de werking van de Geest, dat je iets wilt ervaren, is niet alleen begrijpelijk, maar ook legitiem. De beloften die gedaan worden in de Bijbel over de Geest roepen indrukwekkende beelden op. De Geest doet iets, als Hij werkt gebeuren er bijzondere dingen. De Geest helpt je om het vol te houden in de moeilijkste situaties. Hij kan je woorden laten spreken die je zelf niet had kunnen bedenken. Hij geeft helderheid, wijsheid en inzicht. Hij geneest.

De vraag is wat je bedoelt met ‘de Geest graag eens voelen’. Wat verwacht je te voelen? Gaat dat om iets lichamelijks, warm worden, tintelingen voelen, trillen op je benen of omvallen? Of zoveel blijdschap door je heen voelen stromen dat je niet stil kunt blijven staan? Vrede en rust ervaren? In tongen spreken? Hoewel christenen dit inderdaad kunnen ervaren, is dit niet waar het om draait bij de werking van de Geest. Bij het werk van de Geest gaat het om het eren van God, om dienstbaar zijn aan de naaste en om de verkondiging van het heil.
Paulus is daarom niet zo gecharmeerd van het spreken in tongentaal, het heeft voor de gemeente pas zin als de spreker zelf of een ander kan vertalen wat er gezegd is. Is dat niet het geval dan kun je het maar beter voor jezelf houden en alleen thuis zo tot God bidden (1 Kor. 14: 13-19).

Misschien is het voor jou net als bij mij en andere gelovigen. We denken liever in het grootse en indrukwekkende. Of aan iets harmonieus, lieflijks en moois. En dat is er ook. In de Bijbel, in de geschiedenis en in de levens van mensen. Het moeilijke heb je liever niet, net als ik en vele anderen dat liever niet hebben. Maar de heilige Geest doet vele malen meer dan wat wij mooi vinden. En dan denk ik aan het lijden. Je bent als christen volgeling van de lijdende Christus. Ook de Geest is betrokken in het lijden van Christus. En ja, ook jij bent betrokken in het lijden als volgeling van de Here Jezus.

Lijden doet pijn, dat voel je in je binnenste en lichamelijk. Lijden van jezelf, maar het kan ook het lijden van anderen om je heen zijn dat je ziel raakt. Het is als het zuchten van de schepping waar Paulus over spreekt in Romeinen 8: 18-27. De schepping zucht, jij zucht en de heilige Geest zucht in het bidden met je mee. Lijden is zwaar. Zeker als je chronisch ziek bent en er geen einde aan komt. Ook de Here Jezus ontliep het lijden niet. Het is kostbaar dat Hij daarin naast je staat en je nabij is in

Weergaven: 45